Cyberfeminisme

La història del ciberfeminisme als anys 90 ha estat molt lligada a la de la pràctica artística del net-art. Existeixen també altres ciberfeminismes mes vinculats a la lluita per la igualtat utilitzen la xarxa i com diu l'investigadora Remedios Zafra buscant altres maneras d'habitar la xarxa.