Associació Ningún Lugar, espai de trobada i relació queer

Ningún Lugar es defineix com una “associació cultural sense ànim de lucre que oferix un espai per a desenvolupar projectes polítics a partir de l’acció cultural i social”. “Un lloc para per a activar i mostrar les nostres idees; per a crear, gaudir i compartir produccions culturals minoritàries i alternatives”. Va ser un espai de trobada i articulació de gent vinculada al moviment queer a la ciutat de Barcelona.

  • Associació Ningún Lugar logo (2006)
Any: 2006
Genealogia
  • Espais