Generatech

Vinculat a Ningún Lugar, Generatech és una “iniciativa d’Investigació-Acció que neix amb el propòsit de promoure agenciaments de gènere en la tecnocultura audiovisual a través del programari lliure”. Tal com recull Archivo T, “el seu objectiu des d’aleshores ha estat crear espais de coordinació i col·laboració entre associacions, col·lectius i persones per ampliar i defensar la lliure circulació de coneixements, experiències i tècniques en el camp de la reflexió i l’acció crítica sobre les relacions de gènere actuals. D’aquesta manera, les eines audiovisuals operen com un dispositiu tecnopolític per a la reivindicació i defensa de la llibertat de continguts en el marc del capitalisme cognitiu. Aquesta llibertat és la base per a combatre i criticar activament els sistemes normatius de gènere”.

generaTech

 

Any: 2007
Genealogia
  • Col·lectius