X-net

Xnet és un projecte activista que treballa i proposa solucions avançades en diferents camps relacionats amb els drets digitals i l’actualització de la democràcia: llibertat d’expressió; neutralitat de la xarxa; privacitat de les dades; auditabilitat dels algorismes, lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació; mecanismes efectius de transparència, participació i control ciutadà del poder i les institucions; defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com a pràctica i acció en Xarxa per a l’apoderament ciutadà, la justícia i la transformació democràtica i social.

  • Xnet (2008). “Instituto para la digitalización democrática”. Web de Xnet. <https://xnet-x.net> [Consultat 22 Mar. 2023].

 

Any: 2008
Genealogia
  • Col·lectius
Col·lecció