Fils Feministes. Fem memòria, Fem Història.

Fils Feministes. Fem memòria, Fem història és una recerca documental històrica de fonts escrites, orals, fotogràfiques i audiovisuals dels darrers quaranta anys del moviment feminista a Catalunya, realitzada pel col·lectiu Fils Feministes, format per Eva Cruells, Joana García Grenzner, Diego Marchante i María Zafra.

Amb la creació d’ Arxiva FF , el projecte articula una extensa investigació històrica mitjançant una diversitat de fils temàtics que els moviments feministes, queer i trans han anat filant al llarg de les darreres quatre dècades en el nostre context. Aquestes genealogies vinculen tot un seguit d’entrevistes a activistes feministes amb esdeveniments històrics, col·lectius, accions, campanyes, exposicions, etc. tot conformant una amalgama complexa de relacions entre l’art, la política, la memòria i l’activisme feminista.

Per a qüestionar les relacions de poder intrínseques a la pròpia estructura de l’arxiu, i proposar noves formes de visualitzar les narratives feministes basades en el concepte de genealogies femnistes, hem dissenyat un «software» anomenat Gendernaut. Queering the archive, un projecte transmèdia i performatiu que concep “l’arxiva” com un espai interactiu viu, lliure de codis heteropatriarcals, habitat per cossos i subjectivitats múltiples que relacionen passat, present i avenir.

Fils Feministes. Fem memòria, Fem història es una investigación documental histórica de fuentes escritas, orales, fotográficas y audiovisuales de los últimos cuarenta años del movimiento feminista en Cataluña realizada por el colectivo Fils Feministes, formado por Eva Cruells, Joana García Grenzner, Diego Marchante y María Zafra.

Con la creación de la web Archiva FF el proyecto articula una extensa investigación histórica mediante una diversidad de hilos temáticos que los movimientos feministas, queer y trans han ido hilando durante las últimas cuatro décadas en nuestro contexto. Estas genealogías vinculan toda una serie de entrevistas a activistas feministas con acontecimientos históricos, colectivos, acciones, campañas, exposiciones, etc. conformando una amalgama compleja de relaciones entre el arte, la política, la memoria y el activismo feminista.

Para cuestionar las relaciones de poder intrínsecas a la propia estructura del archivo y proponer nuevas formas de visualización de narrativas feministas basadas en el concepto de genealogías hemos diseñado un «software» llamado Gendernaut. Queering the archive, un proyecto transmedia y performativo que concibe «la archiva» como un espacio interactivo vivo, libre de códigos heteropatriarcales, habitado por cuerpos y subjetividades múltiples que relacionan pasado, presente y porvenir.