Crear una nova col·lecció

Aquest lloc permet crear col·leccions a les usuàries a partir dels continguts existents.

Per fer-ho clica al botó de crear i se t'obrirà l'arxiu en mode d'edició. Allà hauràs d'escriure un títol i una descripció i afegir els continguts que vulguis que formin part d'ella mitjançant les icones de + i -.

Quan guardis la col·lecció se't mostrarà una URL que hauràs de guardar ja que et permetrà editar la col·lecció en el futur.

La col·lecció no es farà pública automàticament, previament haurà de ser aprovada.

  Cyberfeminisme

  La història del ciberfeminisme als anys 90 ha estat molt lligada a la de la pràctica artística del net-art. Existeixen també altres ciberfeminismes mes vinculats a la lluita per la igualtat utilitzen la xarxa i com diu l'investigadora Remedios Zafra buscant altres maneras d'habitar la xarxa.

  Genderhacker

  Piratas de género a la deriva

  Mal d'Arxiva

  Mal de arxiva és una experiència inmersiva d'archiva, una performance participativa amb la que experimentar corporalment i col·lectivament l'arxiu dels moviments feministes del nostre context.