Mal d'Arxiva

Mal de arxiva és una experiència inmersiva d'archiva, una performance participativa amb la que experimentar corporalment i col·lectivament l'arxiu dels moviments feministes del nostre context.