2010. Jornades transfeministes a Can Vies

Hi participen les Medeak, Miguel Benlloch, Maria José Benbel, Maribolheras Precarias.

Any: 2010
Genealogia
  • Jornades
Col·lecció