Primer Congres de Feminisme Islàmic

Trobada de dones feministes de l’islam internacional, organitzada per la Junta Islàmica Catalana. al 1er Congrés sobre Feminisme Islàmic celebrat el 2005 a Catalunya
comencen a fer-se visibles els plantejaments i treball dels grups de feministes islàmiques i a trencar-se l’estereotip que identifica
l’Islam i l’opressió de les dones.

Any: 2005
Genealogia
  • Jornades
Col·lecció