Primer Congrés de Feminisme Islàmic

Trobada de dones feministes de l’islam internacional, organitzada per la Junta Islàmica Catalana. al 1er Congrés sobre Feminisme Islàmic celebrat el 2005 a Catalunya
comencen a fer-se visibles els plantejaments i treball dels grups de feministes islàmiques i a trencar-se l’estereotip que identifica l’Islam i l’opressió de les dones.

  • Djingarey Maiga (Mali), Yaratullah Monturiol (Catalunya) i Mufuliat Fijabi (Nigèria) al Primer Congrés de Feminisme Islàmic (2005)
Any: 2005
Genealogia
  • Jornades
Col·lecció