16 · PROT. TRANS* UB

Skills: Institució

[2016] Protocolo para personas trans* en la UB

Un professor trans, Diego Marchante, aconsegueix que la Universitat de Barcelona aprovi per unanimitat el canvi de nom per a persones trans, després de cinc anys de lluita, sense cap certificat mèdic o psiquiàtric. L’acord permet que les persones canviin el nom acord amb la seva identitat al carnet universitari, el correu electrònic, el campus virtual i el llistat de classe.