16 · MOD. SALUT TRANS

Skills: Institució

[2016] Nou model d’atenció a la salut de les persones trans a Catalunya

El Departament de Salut de la Generalitat llança un nou model d’atenció a les persones trans capdavanter a Europa que no exigeix diagnòstic clínic per ser atès.

“El Departament de Salut posa en marxa un nou model d’atenció a la salut de les persones trans, pioner a Europa. El model parteix del principi que no pateixen cap patologia i, per tant, l’atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en cap cas, a partir de l’acreditació d’un diagnòstic clínic”.