10 · MODIF. DEL C.C.

Skills: Institució

[2010] Parlament català aprova la modificació del Codi Civil que permet a les parelles de lesbianes el reconeixement de la filiació de les criatures de la parella sense necessitat de casar-se