05 · TROB. JERUSALEM

Skills: Acció

[2005] Trobada Mundial de dones de negre a Jerusalem