00 · CARAVANA ANTIMILI

Skills: Acció

[2000] Caravana antimilitarista contra la desfilada de l’exèrcit a Barcelona