SIMReF (Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista)

Neix el SIMReF (Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista), un seminari multidisciplinar i interuniversitario que sorgeix al si del Grup GREDI (Grup de Recerca en educació intercultural i gènere) de la Universitat de Barcelona, participant en la línia de Metodologies i epistemologies per a la investigació transformadora. És un grup centrat en les metodologies d’investigació feminista que pren com a punt de partida les crítiques feministes a la ciència (en tota la seva diversitat), que han fet possible qüestionar els principis segons els què es construeix el coneixement: les formes en que els esviaixos androcèntrics influeixen en aspectes cabdals de les ciències tals com la tria dels temes de recerca; el pretés universalisme de les formes de coneixement occidentals modernes; el positivisme en la seva neutralitat intocable; les formes d’exclusió material i pràctica dels espais de producció del coneixement; les formes i procediments que el validen…
Mica en mica, es configura com un espai estable de reflexió, formació i crítica al voltant de les metodologies de recerca feminista. Avui en dia col·labora amb JovenTIC amb el nom de SIMReF-JovenTic, com a grup de recerca propi de la Universitat Rovira i Virgili. Les integrants del  SIMReF són membres de diferents grups de recerca reconeguts a  Catalunya i Euskal Herria.
http://www.ub.edu/gredi/?page_id=85
Any: 2008 2008
Genealogia
  • Institució
  • Jornades