Punt 6, cooperativa d’arquitectura i urbanisme feminista

Com expliquen a la seva web, Punt 6 és una cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses, amb més de 10 anys d’experiència local, estatal i internacional” que veuen “necessari repensar els diferents espais des de nous paradigmes per trencar amb discriminacions i jerarquies i poder dur a terme una transformació social. Per fer-ho, apostem per l’economia solidària, és a dir, aquella que prioritza la vida de les persones, al llarg del disseny i desenvolupament de tots els nostres projectes. Treballem des de la perspectiva de gènere interseccional per visibilitzar les diferents posicions de poder i com aquestes influeixen en l’ús i la configuració dels espais. I ho fem mitjançant l’acció comunitària, per promoure la diversitat social i sense discriminacions”.

  • "Cures i Infància", Curs del Col·lectiu Punt 6 (2023)
Any: 2004
Genealogia
  • Col·lectius