Primeres Jornades de dones immigrades: “Les dones immigrants desafien la seva invisibilitat”

Són les primeres jornades de dones immigrades que es duen a terme del 15 al 17 d’abril de 1994 al Centre de Cultura Contempòrania de Barcelona, amb un aforament desbordant e inesperat de més de 400 persones. Es varen organitzar per les institucions públiques de l’Àrea d’Afers Socials i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona i la seva preparació va suposar un any de treball. Participen dones immigrades organitzades (com Ewaiso IPola, Musu Kafo, CLACA, etc.) i expertes que realitzen aportacions més teòriques. L’objectiu explícit fou el de sensibilitzar l’opinió pública en general i els grups de dones en particular sobre la situació de les dones immigrades i poder, d’aquesta manera, millorar-ne I’acolliment.

  • Primeres Jornades de dones immigrades (1994)

 

Any: 1994
Genealogia
  • Jornades