Primera jornada antisexista al Palomar

Primera jornada sobre antisexisme al Palomar, organitzada pel Col·lectiu de Dones les Tenses i altres espais i persones, moment de protofeminisme. Es fa un taller d’autodefensa i un debat sobre sexisme als espais alliberats.

  • Tenses, Les (1997-2001). La història d’una és la història de moltesQuatre anys d’experiències d’un col·lectiu de dones. pàg. 1, 4, 8 a 12, 22.
Any: 1998
Genealogia
  • Jornades