Primer Diagnòstic sobre Perspectiva de Gènere en el Treball de les ONG de Desenvolupament Catalanes

La Comissió de Gènere de la Federació Catalana d’ONG de Desenvolupament impulsa un diagnòstic per analitzar la introducció la perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes. Aleshores les seves principals conclusions afirmaven que “la incorporació de la perspectiva de gènere en les ONGD federades no figura com una prioritat. Són minoria les entitats que tenen una política de gènere, un grup de gènere, pressupost de gènere i, encara menys, les que han elaborat un pla de treball per arribar a incorporar la perspectiva de gènere a mig termini”. El document és l’únic diagnòstic profund sobre el tema realitzat fins l’actualitat.

Any: 2006
Genealogia
  • Cultura