Cortocircuito

Colectivo Audiovisual Feminista que va sorgir del desig de crear un espai que estimulés la producció de vídeos feministes.
“I Muestra de Cortos sobre violencia” (Mambo)
“I Muestra de Videoclips Feministas” (La Revoltosa, 29 Enero 2011)

  • Colectivo Audiovisual Feminista Cortocircuito (2011)

Any: 2011
Genealogia
  • Col·lectius
  • Cultura
Col·lecció