LODE acaba amb la segregació per sexes a la educació

Fi de la segregació escolar per sexes. La Llei Orgànica del Dret a l’Educació estableix el dret a l’educació en igualtat de condicions i acaba amb la separació de nois i noies a l’escola, imposada des del 39. Des del 76 el moviment feminista reivindicava la coeducació com a principi educatiu i la revisió dels textos escolars.

Any: 1985
Genealogia
  • Institució