L’ICD inicia un programa d’innovació en coeducació en diversos centres educatius.

L’Institut Català de les Dones, dirigit per Marta Selva durant les legislatures 2004-2008 i 2008-2012, adopta la coeducació com a una de les seves principals línies d’actuació el que porta a posar en marxa projectes coeducatius a diversos centres, plantejats com a programa d’innovació. Mercè Otero, mestra fundadora de l’Assemblea de Dones de l’Ensenyament i experta en coeducació, en parla així la Revista Ca la Dona: “Això ha estat possible gràcies a la insistència del moviment feminista i a l’actual Institut Català de les Dones”. A la revista de CCOO diu: « Va ser l’oportunitat per impulsar la coeducació, que es va plantejar com un programa d’innovació. El nom fa riure, després d’estar-hi treballant des de feia més de trenta anys, però com es diu habitualment, “de lo perdido, coge lo que puedas”. Aquest programa va suposar unes minses ajudes econòmiques als centres, i es va anar fent com sempre amb el convenciment i l’entusiasme de les persones implicades”.

Any: 2006
Genealogia
  • Institució