Jornades Feministes Estatals a Granada

Al desembre de 1979 es celebrava a Granada les II Jornades estatals de la Dona amb una presencia de més de 3.000 dones. Aquestes jornades van ser moment de ruptura històrica entre els corrents del feminisme de la igualtat i el feminisme radical de la diferència, després de que les dones de partits foren acusades de voler controlar el moviment. A Granada es va fer visible la discusió sobre la doble militància, que a la coordinadora de grups de dones de Catalunya, dominada per dones del PSUC i de l’MCE, sempre havia estat present. De fet, va ser una lesbiana feminista participant a la coordinadora catalana, la Gretel Amman, qui formulà per primer cop el concepte de la diferència, oposat al de contradicció del materialisme marxista: «La igualtat només és per a unes poques». Grups com DAIA i les feministes independents també van sumar-se a aquestes crítiques i van impulsar l’escissió.

  • II Jornadas Feministas Estatales de Granada (1979). Coordinadora Feminista

 

Any: 1979
Genealogia
  • Jornades
  • Visibilitat Lèsbica
Col·lecció