II Jornades de la Dona Treballadora de CCOO

Les dones dels sindicats denunciaven les estructures sindicals molt masculinitzades i apuntaven que per tal de remoure els obstacles de les dones a la participació sindical i política passava per modificar la seva situació material (treball domèstic, cura dels fills, serveis col·lectius, horaris, etc..) i les idees dominants de la societat i de la mateixa classe obrera. A la ponència sobre el moviment feminista s’exposava que les secretaries de la dona de CCOO sempre havien ha estat part activa del moviment feminista participant de moltes de les campanyes, manifestacions, debats i accions.

Any: 1984
Genealogia
  • Jornades