1a Jornades Feministes Independents de Barcelona

2.500 dones assisteixen a les primeres Jornades d’aquest corrent, integrat per radicals, independents i lesbianes feministes contràries a la doble militància al moviment i a partits polítics. El corrent de les independents és fruit de la ruptura entre el feminisme de la igualtat i la diferència a les jornades estatals del 79 a Granada, on les dones de partits foren acusades de voler controlar el moviment. Les feministes varen realitzar diverses jornades estatals: a Barcelona, el 1980, on assistiren unes 2.500 dones; Vigo (1981); Donosti (1982); València (1983); Madrid (1984) i Las Lagunas de Ruidera (1986), en què es varen dissoldre ‘en constatar la manca de forces, objectius i perspectives comunes’.

  • Primer encuentro de feministas independientes (1980)
Any: 1980
Genealogia
  • Jornades