Guerrilla Travolaka

Col·lectiu trans capdavanter en promoure la proposta transfeminista, ja formulada a les jornades feministes del 2000 a Còrdoba pel Grup de Lesbianes Feministes i Conjuntos Difusos, com a nou paradigma teòric i d’articulació del moviment feminista. El transfeminisme visibilitza les persones trans com a subjectes polítics del feminisme amb una nova nomenclatura, dones, lesbianes i trans, per trencar amb la exclusió de les dones trans que es donava en alguns espais feministes, fa visible l’emergència dels trans masculins i proposa dinamitar el binarisme de gènere. També concep el transfeminisme com el vincle del moviment feminista amb altres lluites i moviments perifèrics, marginals o marginalitzats, en la línia del que plantejaven les GLFB ( persones migrades, treballadores sexuals, moviments polítics dissidents i criminalitzats, etc.) Funcionarà fins el 2009.

  • 11 d'Abril Kafeta Travolaka. Ni Homes ni Dones, Mort l'Heteropatriarcat!!!

Any: 2006
Genealogia
  • Col·lectius
Col·lecció