Revista de dones per a dones Laberint

El 1989 Gretel Amann crea la revista Laberint, que en la seva capçalera deia “Aquesta revista preten obrir un debat des de el feminismo Radical i Lesbianisme separatista.Per això aporta reflexions, discussió, creacions e informació” Es varen editar 36 números, l’ultim d’ells l’any 1999.

  • Revista Laberint
Any: 1989
Genealogia
  • Cultura
  • Visibilitat Lèsbica