Grup Dona i Salut

El 1989 es forma el grup Dona i Salut. És una època de reflexió sobre les noves tecnologies reproductives. Cal donar una resposta a una possible nova agressió al cos de les dones, amb motiu d’alguns èxits sobre l’esterilització de les dones, que suposa la utilització del cos de les dones com a conillets d’Índies, tal com ja s’havia fet amb l’anticoncepció. És un debat que ho abasta tot: el control de les dones sobre el seu cos, el dret a decidir, les lleis, els desigs de les dones, la manca d’informació… Hi ha jornades, debats molt encesos que han permès proporcionar més informació sobre la dura realitat dels èxits, de les pretensions, i és un debat interessant sobre la maternitat com a desig i no com a obsessió o imposició, que una part del moviment havia deixat de banda.

  • Grup Dona i Salut (1985)
Any: 1989
Genealogia
  • Col·lectius