DUODA: Ier seminari/ doctorat interdisciplinar sobre dones

Primer doctorat interdisciplinar i interuniversitari sobre dones. L’impulsa el Seminari Interdisciplinar Dones de la Universitat de Barcelona, on es crea Duoda-Centre d’Investigacions de les Dones.

Any: 1989
Genealogia
  • Col·lectius
  • Institució