Creació de l’Espai pels Drets

Dones Juristes i Tamaia-Viure sense Violència veuen la necessitat de crear un espai feminista d’orientació jurídica, social i personal per a les dones. D’questa manera crea l’Espai pels Drets d’atenció gratuita i a preus populars a Ca la Dona. Els punts de partida són: l’assessorament jurídic com a forma de reflexió i lluita feminista, els drets de les dones i els límits del dret i la relació entre dones, base del servei d’assessorament.

  • Folletó informatiu “Un Espai per als Drets de les Dones”, Ca la Dona (1998)

Any: 1998
Genealogia
  • Espais