Congrés Internacional Dones, salut i treball (CAPS)

Es celebra el Primer Congrés Internacional, “Dones, Salut i Treball”, amb l’assistència de 53 països, organitzat pel CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris). El Congrés, del que resulta un Document de Consens encara vigent a l’actualitat, és la culminació d’un seguit de seminaris i simposis internacionals que el CAPS impulsa desde l’any 90 i que apleguen grups de recerca sobre dona i salut de
diversos llocs del món.

Any: 1996
Genealogia
  • Jornades