Centre Cultura Dones Francesca Bonnemaison

El moviment feminista aconsegueix la cessió d’aquest espai en l’edifici llegat per la Francesca Bonnemaison al moviment de Dones per part de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, després de realitzar una acció d’ocupació simbòlica de lligarse a les reixes de l’edifici. Es constitueix com una associació i com un centre dedicat a la promoció cultural i les arts de les dones.

  • Dones a l'Institut de Cultura Popular (1909)
Any: 2003
Genealogia
  • Espais