Campanya per la legalització dels anticonceptius “Anticonceptius per no avortar, avortament lliure per no morir”

Durant la dictadura franquista la informació, la venda i la propaganda dels anticonceptius era penada per llei. Els anticonceptius tan sols es podien receptar sota la justificació de desajustaments hormonals, cosa que permetia a dones d’un determinat status social accedir a aquest mètode anticonceptiu sempre que tinguessin un metge o metgessa particular que els hi signés la recepta i poguessin pagar-los. Va ser l’any 1977 que es va desplegar una campanya extensa promoguda per a molts grups feministes autònoms i de partits, per a la despenalització de la venda i propaganda i legalització dels anticonceptius. No va ser fins l’any 1978 que es van legalitzar. A partir d’aquí les reivindicacions varen ser: anticonceptius lliures i gratuïts a càrrec de la Seguretat Social per a homes i dones i investigació de nous mètodes.

 

Any: 1977
Genealogia
  • Acció
  • Institució