Campanya feminista sobre el text de la Constitució espanyola

Durant l’any 1978 els grups feministes critiquen el text que s’estava redactant de la Constitució espanyola, on l’article 14 rebutja la discriminació per raó de sexe, entre d’altres, i especialment les feministes critiquen l’article 15 ja que consideren que dificultarà el reconeixement ple del dret a l’avortament. L’article 15 estableix: “Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos a tortura, ni a penes o tractes inhumans o degradants. Queda abolida la pena de mort, excepte el que puguin disposar les lleis militars en els temps de guerra”. Les crítiques a la Constitució són que no preveu mesures per corregir les desigualtats estructurals de gènere ni protegeix els drets sexuals i reproductius de les dones.

  • "Las constituciones són un producto del poder patriarcal". Document (1978)

 

Any: 1978
Genealogia
  • Acció