8 Juny Consell Nacional LGTBI Generalitat Catalunya

El 28 de juny de 2007 es promulga el DECRET 141/2007, de 26 de juny, de creació del Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals (LGBT). Aquest decret crea i regula el Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals (LGBT). El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals és un espai de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya que es creà el 2007 i té per objectiu protegir els drets de les persones LGBTI.[1][2] Es defineix com a òrgan consultiu de les administracions catalanes. Així doncs, els seus informes tenen caràcter informatiu, no pas vinculant. En aquest Consell hi tenen representació les associacions que treballen principalment en favor dels drets de les persones LGBTI i persones i professionals que hagin destacat per llur tasca i expertesa en aquest àmbit.

Any: 2007
Genealogia
  • Institució
  • Visibilitat Lèsbica