92 · CTC

Skills: Col·lectius

[1992] Col·lectiu de Transexuals de Catalunya