79 · DERROGACIÓ LPRS

Skills: Institució

[1979] Derrogació efectiva del actes d’homosexualitat i lesbianisme a la Llei de Perillositat Social de 1970