77 · DRET AL PROPI COS

Skills: Acció

[1977] Manifestació “Dret al propi cos, cap agressió sense responsa”