Casella 42

REPRESSIÓ Et quedes 2 torns sense jugar