Casella 38. Post-OP

Grup interdisciplinar d’ artivistes que investiguen sobre gènere i  post-pornografia. Projecte que aposta per la resexualització de l’espai i l’esfera pública i la relectura crí­tica del discurs normatiu. Éssers vius creatius s’uneixen per a generar un espai de treball híbrid que aborda sexualitat i gènere des de la noció de cos i performance. Cossos, rols i morfologies apareixen com a ents en trànsit que qüestionen l’ordre legitimador i proposen pràctiques sexuals i gèneres no essencializants.

  • Pornotopedia