Casella 22. Ocupació feminista de Font Honrada

Un centenar de feministes ocupen un local municipal al carrer Font Honrada al barri de Poblesec de Barcelona, per reclamar la cessió d’un espai a l’Ajuntament. Onze dies més tard, la policia les desallotja amb gasos lacrimògens. Tot plegat, l’enrenou va ser considerable: arribaven telegrames i tota mena de mostres de solidaritat d’arreu i, paral·lelament, els actes al carrer donaven a conèixer públicament allò que es demanava. Finalment, a l’octubre de 1987 s’arribà a un acord amb l’Ajuntament, que es comprometé a subvencionar un local: Ca la dona nasqué el juny de 1988, en un pis llogat a la Gran Via.

  • Ocupació de l'edifici del carrrer Fonthonrada (1987)