Casella 21. Revista Amazonas

L’any 1981 sorgeix la revista Amazonas de la que només sorgeix el número 0. És una publicació exclusiva de creació lesbiana i pretén ser una revista lúdica i creativa. El seu primer i únic número està ple de cançons de Nina Hagen, dibuixos, poemes, etc.. El grup que inicia la experiència s’aglutina al voltant de Gretel Amman, que va finançar aquest número a partir d’un deute personal.

  • Portada de la revista Amazonas (1981)