Casella 2. Vocalies de dones

L’origen més visible de la creació de les primeres vocalies de dones dels barris es data l’any 1975, any que es declara el dia internacional de la dona, com a conseqüencia de formar organitzacions legals de dones. L’any 74 s’havien fet passes per conformar algunes associacions de dones als barris de Ciutat Meridiana i Bon pastor, però al ser retinguts els permisos, van decidir-se per crear les vocalies dins de les Associacions de Veïns. A les Jornades Catalanes de la Dona de l’any 76 ja participen 19 Vocalies de dones i es presenta una ponencia amb el títol “Dona i Barris”. Les vocalies de dones van jugar un doble paper, que va ser motiu de debat dins el moviment feminista, per una banda es van dedicar a la lluita veïnal mixta per a la millora de les condicions de vida dels barris (demanant semàfors, guarderies, zones verdes, etc..) i per l’altra a temes específics d’alliberament de les dones com abortament, sexualitat, etc.. Moltes volien arribar a les dones dels barris a través de xerrades, creació de serveis molt concrets com punts de informació sexual, etc..

  • Vocalia de dones. Contra les lleis discriminatories. Pel dret al teu propi cos. Per una amnistia total (1975). Vocalies de dones