Casella 11. Centre de Planificació de Dones al Prat de Llobregat

L’11 de març de 1977,es va inaugurar el primer centre de planificació familiar de Catalunya i tot l’estat espanyol autogestionat per dones. Aquest primer centre va ser impulsat de manera voluntària i sense ajuda econòmica d’institucions, per les militants del PSUC i activistes veïnals Carmina Balaguer i Maruja Pelegrín, en un context en el que les dones del moviment feminista i les Vocalies de dones dels barris lluitaven pel dret a la planificació familiar quant els mètodes anticonceptius encara no estaven legalitzats. De manera gratuïta donaven informació sobre anticoncepció, feien educació sexual i contraceptiva i també oferien assistència ginecològica amb la perspectiva de que les dones fossin les protagonistes de totes les decisions respecte el seu cos i la seva maternitat. A aquest centre li van seguir d’altres impulsats i autogestionats per les dones el mateix any 1977 i 1978 en altres barris de Barcelona: Sarrià, Sagrada Família i el Clot, el Carmel, Sant Gervasi entre d’altres.

  • Fotografia dones del centre (1977). El Primer Centre de Planificació Familiar de dones al Prat de Llobregat