Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Nº6730, 17 Oct. 2014. <Llei – Parlament.catparlament.cathttps://www.parlament.cat › document › getdoc> [Consultat 27 Mar. 2023].

Any: 2014