TAMAIA Viure sense Violència

TAMAIA, és una entitat pionera en el treball en la violència masclista. Va néixer fruit de la relació entre un grup de dones víctimes de violència de gènere i d’un grup de professionals del treball social de la Casa d’acollida de Barcelona. Comencen a funcionar amb diners de la Comissió contra les Agressions a les Dones. El primer objectiu de l’Associació va ser la constitució d’un grup d’ajuda mútua (GAM) per a Dones Maltractades, després es constitueixen com a associació (1995) per passar a cooperativa de treball (2006). A partir del 1998 treballen amb Dones Juristes coordinades amb l’Espai pels Drets.

Any: 1992
Genealogia
  • Col·lectius