Anticonceptius per no avortar, avortament lliure per no morir

Campanya per la legalització dels anticonceptius “Anticonceptius per no avortar, avortament lliure per no morir”. Durant la dictadura franquista la informació, la venda i la propaganda dels anticonceptius era penada per llei. Els anticonceptius tan sols es podien receptar sota la justificació de desajustaments hormonals, cosa que permetia a dones d’un determinat status social accedir a aquest mètode anticonceptiu sempre que tinguessin un metge o metgessa particular que els hi signés la recepta i poguessin pagar-los. Va ser l’any 1977 que es va desplegar una campanya extensa promoguda per a molts grups feministes autònoms i de partits, per a la despenalització de la venda i propaganda i legalització dels anticonceptius. No va ser fins l’any 1978 que es van legalitzar. A partir d’aquí les reivindicacions varen ser: anticonceptius lliures i gratuïts a càrrec de la Seguretat Social per a homes i dones i investigació de nous mètodes.

  • Manifestació per la Legalització dels anticonceptius (1977)

 

Any: 1977
Genealogia
  • Acció
  • Institució