Ocupació feminista de Font Honrada

Un centenar de feministes ocupen un local municipal al carrer Font Honrada al barri de Poblesec de Barcelona, per reclamar la cessió d’un espai a l’Ajuntament. Onze dies més tard, la policia les desallotja amb gasos lacrimògens. Tot plegat, l’enrenou va ser considerable: arribaven telegrames i tota mena de mostres de solidaritat d’arreu i, paral·lelament, els actes al carrer donaven a conèixer públicament allò que es demanava. Finalment, a l’octubre de 1987 s’arribà a un acord amb l’Ajuntament, que es comprometé a subvencionar un local: Ca la dona nasqué el juny de 1988, en un pis llogat a la Gran Via.

  • Ocupació de l'edifici del carrrer Fonthonrada (1987)

 

Any: 1987
Genealogia
  • Acció
  • Espais
Col·lecció