Nuestros cuerpos, nuestras vidas

Es tradueix i es publica al castellà el llibre “Our bodies, ourselves” de la colectiva de salut de les dones de Boston originalment publicat el 1970. Escrit per dones que no eren professionals sanitàries es va convertir en una obra de referència pel moviment feminista dels 70’s que va ser clau per denunciar la manca de control de les dones sobre el seu propi cos i els abusos mèdics al respecte i es va convertir en una obra d’estratègia per l’empoderament personal i col·lectiu de les dones arreu del món. A Catalunya de manera clandestina en els 70’s ja circulava el llibre en fotocopies i algunes dones de DAIA en van fer una traducció pròpia sense publicar.

  • Llibre "Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Un libro por y para mujeres" (1982)
Any: 1982
Genealogia
  • Cultura