Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs

La Llei impulsada pel PSOE pretèn donar seguretat jurídica a les dones i els professionals que practiquen avortaments davant l’ofensiva antielecció de 3 anys. És una llei de plaços i no supòsits, i permet avortament lliure fins les 14 setmanes. Inclou educació sexoafectiva al currículum escolar, però no anticonceptius gratuïts, com sempre ha reivindicat el moviment feminista.

Any: 2010
Genealogia
  • Institució